Bijzondere gevallen
 
[ 20·2·3·1·ii ]
 
Het onderwerp is een betrekkelijk voornaamwoord
Het onderwerp is een meervoudig woord in zelfnoemfunctie of een titel in de meervoudsvorm
Het onderwerp is een naam van een organisatie of bedrijf in de meervoudsvorm
Het onderwerp drukt een rekenkundige bewerking uit
Het onderwerp is een nevenschikking
Het onderwerp is een constituent met eenheidsbetekenis
Het onderwerp bevat een substantief dat een rekeneenheid noemt
Het onderwerp bevat een hoeveelheidaanduidend substantief (aantal, massa, enz.) of het substantief soort
Het onderwerp bestaat uit de constructie 'een stuk of + telwoord + substantief' of de constructie 'een + substantief + of + telwoord'

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina