Congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm
 
[ 20·2·3·1 ]
 
Begripsomschrijving en algemene regel
Bijzondere gevallen

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina