Het tijdstip of de periode zelf worden aangeduid (situerend)
 
[ 20·10·3·2·i ]
 
Om deze tijdsbepaling uit te drukken worden de volgende taalelementen gebruikt.

[a]  Bijwoorden, bijv.: nu, thans, vandaag, heden, net, pas, toen, destijds, gisteren, eergisteren, vroeger, eertijds, dadelijk, onmiddellijk, terstond, straks, dan, morgen, overmorgen, ooit, altijd, immer, nooit, nimmer, wanneer?Voorbeelden:

(1) Morgen ben ik de hele dag thuis.
(2) Wanneer ben je daar geweest?
(3) We gaan dadelijk beginnen.[b]  Naamwoordelijke constituenten met substantivische kern;
     Voorbeelden:

(4) Verleden jaar zijn we naar Spanje geweest.
(5) Zou je (de) komende dinsdag vroege dienst willen doen?
(6a) Ga woensdag maar!
(7a) De laatste dag van de maand worden we uitbetaald.

Soms kan zo'n naamwoordelijke constituent deel uitmaken van een voorzetselconstituent, bijv. bij de laatste twee voorbeelden:

(6b) Ga op woensdag maar!
(7b) Op de laatste dag van de maand worden we uitbetaald.

Voor het al dan niet gebruiken van het lidwoord in deze gevallen zie men .

[c]  Voorzetselconstituenten;
     De voornaamste voorzetsels die hier voorkomen, zijn:

aan door (...heen) gedurende in met om onder op tijdens

Voor het voorzetsel te, dat in beperkt gebruik is, zie . Voorbeelden:

(8) Om zes uur was Hendrik nog niet thuis.
(9) Ik was op dat ogenblik volkomen uitgeput.
(10) Op eerste kerstdag lag er een meter sneeuw.
(11) De vijandelijkheden begonnen in mei 1940.
(12) Tijdens het college mag er niet gerookt worden.
(13) Tante Coba is met Pinksteren van de trap gevallen.
(14) Ze zijn ons door de eeuwen heen trouw gebleven.
(15) Karel is aan het eind van de oorlog gestorven.[d]  Bijzinnen van tijd (temporele bijzinnen);
     Ze worden ingeleid door de voegwoorden:

als nu terwijl toen wanneer

of zodra. Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar . Enkele voorbeelden:

(16) Als ik na lang zoeken thuis kom, blijkt hij er al te zijn.
(17) Terwijl we weg waren, is er ingebroken.
(18) Toen ik thuis kwam, ging ik meteen naar bed. 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina