Woordvolgorde en informatieve geleding van een zin
 
[ 21·1·2 ]
 
Het links-rechts-principe
Gekloofde zinnen

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina