Nevenschikking van zinnen
 
[ 25·2·2·2 ]
 
In nevenschikkingen met alsmede en alsook kunnen geen hoofdzinnen als leden voorkomen. Vergelijk:

(1) Hij heeft ons verteld dat hij gaat trouwen alsook dat hij zijn aanstaande schoonvader in de zaak zal opvolgen.   <formeel>
(2) Hij gaat trouwen alsook hij zal zijn aanstaande schoonvader in de zaak opvolgen.   <<uitgesloten>>


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina