Aantal leden
 
[ 25·11·2·2·1 ]
 
Nevenschikkingen met zowel-als zijn twee- of meerledig. In meerledige nevenschikkingen wordt als herhaald:

(1) Ik heb zowel Jan als Piet als Dirk (...) gezien.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina