Plaatsing van de elementen van de reeksvormer
 
[ 25·11·2·2·2 ]
 
a De reeksvormer zowel-als kan evenals de andere reeksvormers (zie , [4][c]) een constituent doorbreken als de leden van de nevenschikking constituenten zijn met gemeenschappelijke kern en (eventuele) voorbepalingen; zowel wordt dan vóór als of achter de gemeenschappelijke delen geplaatst, die in het tweede lid worden weggelaten, bijv.:

(2a) Zowel de antwoorden van Marie als de antwoorden van Jozef (waren onbevredigend).
(2b) De antwoorden van Marie zowel als (-) van Jozef (waren onbevredigend).
(2c) De antwoorden zowel van Marie als (-) van Jozef (waren onbevredigend).


 
b In tegenstelling tot de andere reeksvormers kan zowel-als een voorzetselconstituent doorbreken. In plaats van twee (of meer) door zowel-als nevengeschikte voorzetselconstituenten (voorbeeld (3a)) verschijnt dan een voorzetselconstituent bestaande uit een voorzetsel met twee (of meer) door zowel-als nevengeschikte naamwoordelijke constituenten (voorbeeld (3b)). Deze doorbreking is niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar ; er is echter geen bezwaar tegen (vergelijk ook ). Voorbeelden:

(3a) (Dit antwoord is) zowel door Marie als door Jozef (gegeven).
(3b) (Dit antwoord is) door zowel Marie als Jozef (gegeven).
(4) (Ik reis) met zowel de trein als de auto.
(5) (Dat zie je) in zowel Frankrijk als Engeland.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina