Modale functies van werkwoordstijden
 
[ 28·3·3 ]
 
Inleiding
Het imperfectum en het plusquamperfectum en hun pendanten in een conditionele zin
Het imperfectum en het plusquamperfectum na als (zin met inversie) en na alsof of of
Het imperfectum en het plusquamperfectum bij werkwoorden die 'denken' of 'zeggen' betekenen
Het plusquamperfectum bij de werkwoorden kunnen, moeten, (be)horen, (niet) hoeven, mogen en willen met een werkwoordelijke aanvulling
Het imperfectum en het plusquamperfectum ter uitdrukking van een wens
Het imperfectum en het plusquamperfectum ter uitdrukking van voorzichtigheidsmodaliteit

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina