Herziening van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS): stand van zaken

Sinds 1 oktober 2015 wordt er gewerkt aan een grondige update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg de ANS. Het project wordt voor het grootste deel gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.

Het doel van dit meerjarige project, dat loopt tot 2019, is zowel de inhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van kennis van de Nederlandse grammatica als de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen, waaronder het onderwijs, te verhogen. In de twintig jaar die zijn verstreken sinds de vorige herziening is immers zowel de kennis van individuele taalverschijnselen als het grammaticale inzicht in de samenhang daarvan in belangrijke mate toegenomen. Bovendien is ook de taal zelf aan verandering onderhevig, net als de normen van de taalgemeenschap en de visies op variatie binnen en buiten de standaardtaal. De nieuwe E-ANS zal een betrouwbare en geactualiseerde grammaticale beschrijving van de hedendaagse taalrealiteit bieden, binnen een flexibele digitale omgeving met zoek- en navigatiemogelijkheden voor de verschillende categorieën van gebruikers.

Er wordt aansluiting gezocht bij vergelijkbare projecten voor andere doelgroepen, zoals de Engelstalige grammatica van het Nederlands die deel uitmaakt van het Taalportaal.

De herziening van de E-ANS, is een samenwerkingsproject van vijf instellingen uit Nederland en Vlaanderen: de Radboud Universiteit (Nijmegen) (algemene coördinatie), het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT, Leiden) (ergonomie, interface en digitalisering), de Universiteit Leiden (inhoudelijke revisie), de Universiteit Gent (inhoudelijke revisie) en de Katholieke Universiteit Leuven (begeleiding en advisering). Het kernteam van het project bestaat uit dr. Walter Haeseryn en dr. Peter-Arno Coppen (Nijmegen), dr. Frank Landsbergen (INT), dr. Ronny Boogaart, dr. Gijsbert Rutten en dr. Arie Verhagen (Leiden), dr. Timothy Colleman en dr. Johan De Caluwe (Gent), dr. Freek Van de Velde, dr. Jeroen Van Craenenbroeck en dr. Hans Smessaert (Leuven) en lic. Johan Van Hoorde (Nederlandse Taalunie).

Het uitvoerende werk van de herziening wordt op dit moment verricht door dr. Maaike Beliën en dr. Ton van der Wouden (beiden in Leiden onder leiding van dr. Ronny Boogaart), dr. Adrienne Bruyn en dr. Mario van de Visser (beiden in Gent onder leiding van dr. Timothy Colleman) en dr. Frank Landsbergen (INT). Eerder heeft ook dr. Liesbeth Augustinus aan de herziening gewerkt.

In een eerste fase van het project is het labelingsysteem van de ANS, dat gebruikt wordt voor de beschrijving van de taalvariatie, geanalyseerd en herzien door dr. Johan De Caluwe en dr. Timothy Colleman. Het aangepaste beschrijvingssysteem wordt in de praktijk getest op de onderwerpen uit de ANS die thans in bewerking zijn (voorzetsels; negatie; de naamwoordelijke constituent; de werkwoordelijke constituent; woordvolgorde). Over de aanpak en de voortgang is tot nog toe bericht op de 30e HSN-Conferentie (Gent, 18 november 2016) en op de Grote Taaldag 2017 (Utrecht, 4 februari 2017). In de loop van 2017 en 2018 zullen over het project ook een aantal wetenschappelijke en populariserende artikelen verschijnen.

Voor meer informatie:


Laatste wijziging op 8 mei 2017 door Walter Haeseryn.