Naar een herziening van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)

Op 1 oktober 2015 is een meerjarig project van start gegaan waarin taalkundigen van twee Nederlandse en twee Vlaamse universiteiten - de Radboud Universiteit (Nijmegen), de Universiteit Leiden, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven - samen werk maken van een grondige update van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg de ANS. Het project wordt in belangrijke mate gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.

Het doel van dit meerjarige nieuwe project is zowel de inhoud in overeenstemming te brengen met de huidige stand van kennis van de Nederlandse grammatica als de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor diverse doelgroepen, waaronder het onderwijs, te verhogen. In de twintig jaar die zijn verstreken sinds de vorige herziening is immers zowel de kennis van individuele taalverschijnselen als het grammaticale inzicht in de samenhang daarvan in belangrijke mate toegenomen. Bovendien is ook de taal zelf aan verandering onderhevig, net als de normen van de taalgemeenschap en de visies op variatie binnen en buiten de standaardtaal. De nieuwe E-ANS zal een betrouwbare en geactualiseerde grammaticale beschrijving van de hedendaagse taalrealiteit bieden, binnen een flexibele digitale omgeving met zoek- en navigatiemogelijkheden voor de verschillende categorieën van gebruikers.

Er zal aansluiting worden gezocht bij vergelijkbare projecten voor andere doelgroepen, zoals de Engelstalige wetenschappelijke grammatica van het Nederlands die deel uitmaakt van het Taalportaal.

Voor de herziening van de E-ANS zullen binnenkort nieuwe medewerkers geworven worden. Het project loopt tot 2019, maar de eerste resultaten worden al verwacht in de tweede helft van 2016.

Voor meer informatie:


Laatste wijziging op 12 november 2015 door Walter Haeseryn.